LDC | Copy Expert

Sākumlapa

Locis - grāmatvedības programmas

UK "LOCIS" - LR budžeta un pašvaldības iestāžu finanšu un grāmatvedības uzskaites programma
                     Valsts Kases pārskati - sastādīšana un konsolidācija
  
Papildus moduļi:
   Īres un komunālo maksājumu aprēķins
   Bērnudārzs - vecāku maksājumu aprēķins
  
 
Finanšu grāmatvedība
  • Ieņēmumu - izdevumu uzskaite pēc to valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, pa struktūrvienību izdevumu tāmēm;
  • VIRSGRĀMATA u.c.kontu pārskati;
  • Gada plāns -  ievads, precizējumi un izpilde;
  • Maksājumu uzdevumu eksports uz internetbankām;
  • Failu sagatavošana PVN elektroniskai deklarēšanai
-----------
Darba algu un ieturējumu aprēķins
Failu sagatavošana VID atskaišu ektroniskai deklarēšanai
   
-----------
Pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs
Uzskaite un nolietojuma aprēķins
   
-----------
Materiālu krājumi
Analītiska uzskaite

 I

   
Valsts Kases pārskati
Sastādīšana un konsolidācija (eksporta fails uz VK)
   

 

 

Latvijas Datoru centrs
Kr. Barona iela 23, Rīga, LV-1011

Tālrunis: 67282592, 80003344   Fakss: 67821474   E-pasts: ldc@ldc.lv

Izstrādāja MM88